Интеграцияланған басқару жүйесі

Кәсіпорын қызметін тиімді басқару мақсатында, Қоғамға ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 және ISO 50001 халықаралық стандарттарына сәйкес, Интеграцияланған басқару жүйесі енгізілген. Компания сертификатталған және ISO 9001:2008 сапа менеджменті, ISO 14001:2004 экология менеджменті, OHSAS 18001:2007 кәсіби денсаулық және қауіпсіздік менеджменті, ISO 50001:2011 энергия менеджменті жүйелері халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкестендірілген деп танылған.