Тезисы из доклада руководителя АО «Эмбамунайгаз» на отчетной встрече с коллективом по итогам 9 месяцев 2019 г. и ожидаемым итогам года.

11 ноября, 2019

24 октября в головном офисе АО «Эмбамунайгаз» (далее ЭМГ или Компания) состоялась отчетная встреча председателя Правления  А. Е. Жаксыбекова с коллективом. В отчетном собрании приняли участие руководители и представители трудовых коллективов всех 6-ти производственных структурных подразделений, профсоюзных организациий, топ-менеджмент, руководители департаментов и служб аппарата управления ЭМГ.

Начиная отчетный доклад руководитель Компании Ануар ЖАКСЫБЕКОВ еще раз поздравил эмбинских нефтяников с 120-летием казахстанской нефти:

-  Сіздерді Қарашүңгіл жерінен бастау алған  қазақстан мұнайының 120 жылдық мерейтойымен  тағы бір мәрте  құттықтаймын. Өздеріңіз жақсы білесіздер, күні кеше баршамыз  бұл мерекені  жоғары деңгейде атап өттік. Мерекеге орай Атырауда өткен салтанатты шараға Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қатысып, мұнай-газ өнеркәсібінің үздік 41 қызметкерін марапаттады. Мемлекет басшысының қолынан үлкен марапат алғандардың қатарында ембіліктер де бар.

Орталық басқару аппаратының зейнеткері Күләш Жұмағалиева «Құрмет» орденімен, «Жайықмұнайгаз» басқармасының басшысы Амангелді Сүлейменов «Ерен еңбегі үшін» медалімен марапатталса, «Жылыоймұнайгаз» басқармасы  Ақінген кен орнының мұнай-газ өндіру операторы  Болат Естлеуов «Құрмет грамотасына» ие болды.

Компанияның дамуына зор үлес қосқан мұнайшыларға - біздің зейнеткерлеріміз бен қызметкерлерімізге  мемлекеттік марапат пен грамотаны табыс етті. Қазақстан Республкасы Энергетика министрлігі атынан қазақстан мұнайының 120 жылдығына арналған мерекелік төс белгімен марапаттады. Бұл-барша ембілік мұнайшыларға көрсетілген үлкен құрмет деп бағалаймыз, мұнайшылардың еңбегі мемлекеттік деңгейде бағаланып жатқанына қуаныштымыз.

Осынау тамаша мерекемен сіздерді тағы бір мәрте құттықтап, «қара алтын» өндірудегі жасампаз еңбектеріңізге алғыс айтамын!

Особо подчеркну, что коллектив Эмбы исторически составлял костяк профессионалов в отечественной нефтегазовой отрасли, с момента первых нефтяных промыслов на Эмбе по сегодняшний день. Совсем недавно наши производственники приняли участие в конкурсе профессионального мастерства в масштабе национальной компании «КазМунайГаз», который в этом году прошел в Татарстане. По итогам конкурса наши сотрудники заняли призовые места в 5-ти номинациях. Я сегодня хотел бы назвать их поименно: так «Золото» за отличное знание теории и практическое исполнение привезли нам оператор технологических установок бригады №1 нефтегазодобывающего цеха Карсак НГДУ «Доссормунайгаз» Асылбек КУШЕКЕНОВ и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЭСР «Жайык» управления «Эмбамунайэнерго» Алибек ТУЛЕПОВ.

 «Серебром» нас порадовали оператор по добыче нефти и газа цеха по добыче нефти и газа месторождения «Кенбай» НГДУ «Кайнармунайгаз» Ерболат ЖУМАГАЛИЕВ и оператор по поддержанию пластового давления участка по поддержанию пластового давления ЦДНГ Кенбай Берекет ЕЛЕУЛИЕВ.  Почетную «бронзу» нам обеспечили оператор цеха по подготовке и перекачке нефти НГДУ «Кайнармунайгаз» Арслан ДЖИЕНАЛИЕВ и его помощник - Азамат ДЖУМАШЕВ.

Ембі мұнайшыларының  атағын жоғары ұстай білген осы жігіттерге, цех басшыларына үлкен алғыс айтамын. «Ембімұнайгаз» акционерлік қоғамының жұмысшыларды марапаттау Ережесіне байланысты барлық  үздік деп танылған мамандардың бір жыл бойғы жалақыларының мөлшеріне 1- орынға 30 пайыздық үстеме, 2-орынға 20 пайыздық үстеме, 3-орынға 10 пайыздық үстеме қосылады.  Бұл - қарапайым еңбек адамына үлкен мотивация. Рахмет, жігіттер!  

Не могу в очередной раз также не отметить высокую гражданскую ответственность нашего коллектива, который в этом году дважды отличился, оказав помощь в приобретении жилья 8 малообеспеченным семьям 5-ти районов Атырауской области и приняв участие в республиканской акции «Арыс. Біз біргеміз».

Напомню, что на выделенную сотрудниками Компании добровольную помощь были приобретены и переданы комплекты школьной одежды для более 400 учащихся 16 школ из малообеспеченных семей г. Арыс, пострадавших в результате взрывов. Кроме того, в преддверии учебного года, школьной одеждой и обувью были обеспечены 70 учащихся городских и районных школ из социально-уязвимых категорий Атырауской области.

Вклад эмбинцев в поддержку местного сообщества был признан на государственном уровне и наш коллектив был удостоен премии «Жомарт журек» в номинации «Туған өлке». Данная премия учреждена в рамках реализации программы Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева - «Рухани жаңғыру».

Мен сіздердің азаматтық жауапкершіліктеріңізге және мейірімді жүректеріңізге алғыс айтамын. Ембілік мұнайшылардың қолдауымен облысымыздағы баспанасы жоқ, көп балалы  сегіз отбасы үйлі болды. Арыс қаласындағы әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасылардың балаларына қолдау көрсетіліп, олар мектептік киім-кешекпен қамтылды. 

Құрметті ембіліктер, сіздерге үлкен рахмет. Отбасыларыңызға амандық, компаниямызға алдағы уақытта да қарыштап дами берсін деген тілек айтамын!

 В ходе основной части отчетного доклада, А. Жаксыбеков в очередной раз напомнил, что основными целями ЭМГ в области охраны труда и окружающей среды (далее ОТиОС) являются: ноль несчастных случаев, отсутствие аварий и разливов и минимальное негативное воздействие на окружающую среду. Несмотря на достигнутое, Компания постоянно движется вперёд, внедряя новые подходы, которые используются в международных компаниях – лидерах в области ОТ и ОС.

В то же время, руководитель ЭМГ отметил имеющиеся проблемы в этом направлении, в частности упущения в работе транспортных компаний, оказывающих услуги по перевозке сотрудников Компании. По счастливой случайности, данные недочеты не привели к травмам среди эмбинцев.

В связи с этим, А. Жаксыбеков поручил департаменту транспорта: усилить контроль за скоростным режимом, проводить на постоянной основе инструктажи и разъяснительную работу среди водителей, предусмотреть в 2020 году обязательное обучение всех водителей безопасному вождению в соответствии c международным стандартом OPITO (ОПИТО).

Департаменту охраны труда и окружающей среды было поручено усилить разъяснительную работу среди работников Общества, совместно с департаментов управления персоналом и оплаты труда предусмотреть в 2020 году дополнительное обучение персонала по вопросам охраны труда и техники безопасности (далее ОТиТБ) и разработать программу мотивации сотрудников за отличные показатели в области ОТиТБ.

Далее А. Жаксыбеков остановился на имевших место в текущем году инцидентах, связанных с газонефтепроявлениями на скважинах отдельных производственных структурных подразделений. Руководитель Компании подробно остановился на анализе причин произошедших инцидентов и дал ряд поручений профильным руководителям по исключению их повторения, в том числе создать комиссию и провести внутреннее расследование для выявления системных ошибок и разработки комплексного плана мероприятий, направленного на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий.

В части охраны окружающей среды, было отмечено значительное уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с аналогичным периодом прошедшего года в связи с полным запуском установки LO-CAT, при работе которой кислый газ не сжигается на факеле завода УКПГ, а используется для получения товарной серы. Кроме этого, значительно увеличился объем транспортировки товарного газа до потребителей, тем самым сократив вынужденное сжигание газа на факеле завода УКПГ НГДУ "Жылыоймунайгаз".

Руководитель Компании в очередной раз напомнил всем руководителям о приоритетности вопросов охраны труда и промышленной безопасности и необходимости доведения до каждого сотрудника информации о недопустимости сокрытия любых фактов негативного характера на рабочих местах!

Касательно выполнения производственных показателей, за 9 месяцев 2019 г. ЭМГ выполнен план добычи нефти в более 2 164 тысяч 503 тн., при плане - 2 миллиона 159 тысяч 888 тн., добыча сверх плана составила + 4 тысяч 615 тн. нефти.

План сдачи нефти выполнен в объеме -  2 миллиона 146 тысяч 321 тн., при плане - 2 миллиона 139 тысяч 500 тн., добыча сверх плана составила + 6 тысяч 821 тн. нефти.

В ходе отчетного доклада, председатель Правления детально остановился на итогах деятельности каждого производственного структурного подразделения с анализом допущенных недочетов в работе и дал поручения профильным руководителям по их устранению и дальнейшему развитию производства и социальной инфраструктуры.

Также были рассмотрены итоги ключевых направлений деятельности Компании, в том числе реализация Концепции развития ЭМГ на предстоящие 10 лет, принятой в прошлом году. В настоящее время, статусы реализации стратегических проектов в рамках Концепции ежемесячно рассматриваются на заседаниях созданного Проектного Комитета по следующим направлениям:

- Увеличение ресурсной базы за счет доразведки и ГРР.

- Улучшение операционной эффективности через увеличение КИН, МРП и автоматизации производства,

- Развитие газового бизнеса путем за счет строительства газопроводов, ГПЭС и утилизация газа.

Для анализа промежуточных итогов и выработки альтернативных решений по реализации Концепции развития в начале октября текущего года была организована очередная стратегическая сессия, в ходе которой обсуждались возможные пути решения факторов, напрямую влияющих на реализации Концепции Эмбы.

В рамках отчетного доклада были также рассмотрены статусы: выполнения геолого-разведочных работ на разведочных блоках и в пределах действующих месторождений, реализации утверждённой Программы тиражирования проекта «Интеллектуальное месторождение» с 2017 по 2023 гг., реализации проектов полимерного заводнения на месторождениях Забурунье и м/р В. Молдабек, Программы реконструкции и строительства внутрипромысловых автодорог на 2020-2021 гг., по действующим установкам по подготовке попутного нефтяного газа, по исполнению годового плана закупок ТРУ и модернизации социальных объектов и др.

- В отчетном докладе руководитель ЭМГ подробно остановился на социальных аспектах деятельности Компании:

- Компания обеспечивает своим работникам высокую степень социальной защищенности. В рамках коллективного договора Компания выполняет дополнительные обязательства по социальной поддержке пенсионеров, осуществляя выплату материальной помощи к государственным праздникам РК, к юбилеям, на покупку лекарства, на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и др.

В рамках ценностей о приоритетности жизни и здоровья персоанала Компания на постоянной основе уделяет большое внимание популяризации спорта среди эмбинских нефтяников, создавая условия для занятий на базе всех производственных структурных подразделений. В текущем году эмбинцы взяли путевку на финальную часть спартакиады, которая проходила в г. Шымкент по 3 видам спорта: армреслинг, шахмат и волейбол. В честь 120-летия Казахстанской нефти был организован турнир «Мунайшы Барысы» по казакша-курес среди работников производственных структурных подразделений Эмбы. На высоком уровне прошел велопробег с участием более 150 работников Компании в областном центре.

В текущем году в рамках празднования 120-летнего юбилея казахстанской нефти,

была организована целая серия спортивных, культурно-массовых мероприятий и интеллектуальных состязаний для работников нефтегазодывающих управлений№ Так, в НГДУ «Жылыоймунайгаз» в/п «Каспий Самалы» была организована интеллектуальная игра «Брейн-ринг», приуроченная к году Молодежи и «120 лет казахстанской нефти». Были проведены творческие конкурсы среди нефтяников, работающих по вахтовому методу на базе вахтовых поселков и общежитий нефтегазодобывающих управлений. 

В ходе отчетного доклада были также приведены данные по обучению персонала, состоянию трудовой и исполнительской дисциплины, факты по нарушениям правил трудового распорядка и даны поручения по устранению допущенных недочетов, включая усиления разъяснительной работы среди работников Компании и подрядных организаций.   

- Если каждый из нас, особенно руководителей, будет неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, отвечать за свои слова и доводить доверенное ему дело до конца, будет бережно относится к окружающей среде и имуществу Компании, на регулярной основе повышать свою квалификацию и уважать своих коллег, нефтяная Эмба добьётся еще больших высот, а работники будут уверены в завтрашнем дне! Если же мы будем игнорировать принятые ценности и допускать снисходительное отношение к различным фактам нарушений, о дальнейшем успешном развитии говорить больше не стоит! - отметил А. Жаксыбеков.

После отчетного доклада руководитель Компании ответил на вопросы сотрудников касательно производственной и социальной деятельности.