Геологиялық барлау

Бүгінгі таңда «Ембімұнайгаз» АҚ балансында  43 кен алаңы бар, оның  32-і игерілуде.  9-кеніш  консервацияда, оның 7-уінде  сулану деңгейі жоғары және қордың таусылуына байланысты   мемлекетке қайтару жұмыстары басталып жатыр.

Компанияның мақсаты – ресурстық базаны толықтыру және көбейту шаралары басты назарда ұстау.

2015-2016 жылдарда бұрғылау мен барлау ұңғымаларын зерттеудің нәтижесінде Аққұдық құрылымының оңтүстік блогында және С.Нұржанов кен алаңының солтүстік-батыс қанатында жаңа мұнай қабаттары табылды.

Компанияда тұзүсті және терең тұзасты қабаттарына барлау  жүргізу үшін жүйелі жұмыстар қолға алынуда. Бұдан бұрын жүргізілген геологиялық барлау шараларының нәтижесінде юра, триас, терең тұз асты қабаттарында бұрғылау және бағалау жұмыстарын жүргізетін перспективалық нысандар табылды.